KBO Zeeland.
Gezellig een potje biljarten? Driebanden, libre, 10 over de rode? Wie heeft de vaste hand?

Welkom op de website van KBO Zeeland (NBr).De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Zeeland met ongeveer 640 leden is een afdeling van de KBO Brabant. De bond is toegankelijk voor alle 50 plussers in Zeeland.Ons "Honk"is gevestigd in Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland.logokbo2KleinDe KBO Zeeland wordt gesponsord door Rabobank Uden Veghel. 

Doelstelling: 
De KBO is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen. 

KBO afd. Zeeland is een zelfstandige organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten. 

KBO afd. Zeeland acht het ook van belang, dat steeds meer 50 plussers het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde hun belangenbehartiger, anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van hun leden. 

KBO afd. Zeeland wil ook in de komende jaren een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor alle senioren van Zeeland. 

KBO afd. Zeeland wil activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal. 

Doelgroep: 
KBO afd. Zeeland rekent tot haar doelgroep; alle Zeelandse senioren vanaf 50 jaar, ongeacht hun achtergrond, ervaring en opleiding; "jonge"senioren die nog actief zijn in de samenleving, vitale senioren, meer of minder actief, en oudere senioren die b.v. contacten willen met leeftijdgenoten.